keskiviikkona, syyskuuta 10, 2008

Ettäs Veijo kehtasitkin!


ProKarelian Veikko Saksi (kuvassa oikealla) pillastui Perusinsinööri Veijo Miettisen (kuvassa vasemmalla) pakinasta Tekniikka ja Talous- webbisivuilla. Veijo kun kehtasi mennä kehottamaan, että "Insinöörit! Ostakaa Karjala takaisin Veijon kanssa". Saksin mielestä tämä tällainen on rikokseen yllyttämistä, sillä eihän ne venäläiset siellä Karjalassa mitään omista vaan suomalaiset täällä rajan tällä puolen ne Karjalan maat ja mannut yhä omistaa ja jos Veijo sieltä jotain ostaa niin suomalaisille siitä pitää maksaa, ei venäläisille.

Saksi: "Toinen pahempi asia on se, että perusinsinööri – varmasti hyvää tarkoittaen – kehottaa suomalaisia insinöörejä ryhtymään lainvastaiseen tekoon. Hän yllyttää ihmisiä rikokseen. Jos ostat venäläisiltä Karjalan maita ja metsiä, ostat silloin suomalaisten yhä omistamaa omaisuutta sellaiselta taholta, jolla ei ole kaupan kohteeseen omistusoikeutta.

Omistusoikeus on helposti verifioitavissa. Suomalaisten omistus näkyy maakirjoista ja vuoden 1939 rekistereistä.
"

Saksin logiikka hakee vertaistaan.

Saksi ProKarelioineen hokee hokemasta päästyään, ettei Karjalan maiden omistusoikeus siirtynyt mihinkään alueluovutusten myötä, vaan oikeat omistajat Karjalan maille ja taloille ovat yhä ne suomalaiset, joilla niihin lainhuuto oli aikoinaan ennen sotia. Mitään juridista faktaa Saksilla ei tietenkään ole tämän väitteensä tueksi antaa, hän perusteleekin ProKarelian sivuilla väitteitään linkittämällä muihin omiin väitteisiinsä. Alueluovutusten takia säädettiin korvauslaki, jonka perusteella omaisuutensa Karjalaan jättäneille korvattiin menetettyä omaisuutta. Saksi tulkitsee tämänkin lahjakkaasti "sosiaali- tai elinkeinoavuksi". Mistään tällaisesta "avusta" kyseinen laki ei toki puhu mitään.

Omistusoikeuden verifioinnissa mennään sitten jo henkimaailman puolelle. Saksi luottaa järkähtämättä oikeusteitse Karjalasta kiinteistöjä takaisin perivään asianajaja Kari Silvennoiseen, joka on sanonut: "Pariisin rauhansopimuksessa vain raja siirtyi, ei omistusoikeus". Silvennoinen ei toki ole saanut tuon ajatuksensa taakse vielä Venäjän oikeuslaitosta eikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta, saati mitään muutakaan juridista tahoa, mutta eipä se näytä Saksia häiritsevän.

Kaikki ne tapaukset, joihin Saksi kirjoittelussaan vetoaa omistusoikeuden pysyvyydestä, ovat tapahtuneet vasta YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimusten syntymisen jälkeen ja siten ne ovat olleet näiden sopimusten alaisia. Hyvänä esimerkkinä Saksin usein esiin ottama kyproksenkreikkalaisen tapaus, jossa EIT velvoitti Turkin maksamaan korvauksia omaisuuden menetyksestä. Turkki oli Kyproksen miehittäessään jo ratifioinut ihmisoikessopimuksen ja siten velvollinen sitä myös noudattamaan. Saksille taas ei mene jakeluun, ettei näitä kansainvälisiä sopimuksia sovelleta taannehtivasti vaan siitä hetkestä alkaen kun maa siihen mukaan lähtee. Venäjä lupautui mukaan vasta 90-luvulla. Karjala menetettiin jo 40-luvulla.

Omistusoikeus ei todellakaan siirtynyt rajaa siirrettäessä. Se lakkasi olemasta, joten mihinkään siirtämiseen on turha edes vedota, vaikka siitä hokeminen näyttää jo palauttelijoiden opinkappaleeksi muodostuneen. Alueen kiinteistöt jäivät Neuvostoliiton puolelle. Rajan siirryttyä Suomen maarekisteristä lakkautettiin (huom.ei siirretty) rajan taakse jääneet kunnat ja niillä sijainneet kiinteistöt. Omistuspaperit ja lainhuudot menettivät täten merkityksensä, eli lain voiman.
Omistusoikeus olisi siirtynyt vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että Neuvostoliitto olisi perustanut nämä entiset suomalaiset kiinteistöt sellaisenaan omaan kiinteistörekisteriinsä ja nimennyt niille omistajat. Näinhän ei todellakaan tapahtunut, sillä Neuvostoliiton perustuslaki ei edes tunnustanut yksityistä maaomistusta, joten kiinteistöjen yksityinen omistus oli siellä mahdotonta.

Minkä lain vastaiseen tekoon Perusinsinööri Veijo Miettinen sitten Saksin mielestä kehottaa suomalaisia insinöörejä? Ei sellaista lakia ole olemassakaan muualla kuin Saksin omassa mielikuvituksessa.
Suomalaisten omistusoikeus Karjalan kiinteistöihin pitäisi ensin vahvistaa Venäjän oikeuslaitoksen toimesta, ennen kuin Saksi ja muut Karjalan palauttajat voisivat edes alkaa käyttämään isännän ääntä Karjalan kiinteistöjen suhteen, vaan eipä heitä näytä tällaiset pienet juridiset seikat häiritsevän. Rehvakkaasti vaan ollaan isäntiä talossa, johon ei omisteta edes avainta ja uhkaillaan talosta kiinnostuneita ohikulkijoita näkymättömällä pysyllä.

Tämä on tätä Karjalan palautuksen realismia nykypäivänä. Valitettavasti.
--
Perusinsinööri[Veijo Miettinen, Tekniikka ja Talous, 05.09.2008]:
Insinöörit! Ostakaa Karjala takaisin Veijon kanssa

Veikko Saksin vastine ProKarelian webbisivulla