maanantaina, maaliskuuta 26, 2007

Ontuvat perustelut


Karjalan takaisin -blogaaja puolustelee nimimerkkien pois potkimista KareliaForumilta näin:


Olisihan nimittäin täysin kohtuullista, oikein ja autuaallista
ylläpitää forumia, jossa Karjalan palautusta ei saa vastustaa. Jos ette usko,
yrittäkääpä mennä kannattamaan Karjalan palautusta jollekin vasemmistolaiselle
nettiforumille. Taatusti tulee kenkää ja heti. Saman tulee toki päteä toisinkin
päin, forumin perustajalla on täysi oikeus sanella säännöt. Jos palautus tulee
joskus ajankohtaiseksi, tilanne on toki aivan toinen: silloin tarvitaan avointa
keskustelua, jossa kaikki näkemykset pääsevät esille. Sitä ennen on kuitenkin
täysin perusteltua keskustella palautuksen edellytyksistä ilman, että
keskustelua kammetaan intiaanien asemaan tai muuhun yhtä oleelliseen. Ikävä
kyllä, jo vuosia se ihmisryhmä, jota on yritetty sulkea pois keskustelusta,
eivät ole olleet palautuksen vastustajat vaan väärin ajattelevat palautuksen
kannattajat. Esimerkiksi tässä blogissa on erinäisiä kertoja yritetty selittää,
mikä ProKarelian nykylinjassa on pielessä. Reaktio on aina ollut vaikeneminen ja
mutina ihmisoikeuksista, ei virallisen näkemyksen asiallinen perustelu.
Palautuksen vastustajilla ei todellakaan ole mitään uutta ja oleellista
kerrottavaa, sen sijaan kannattajia kannattaisi välillä kuunnella.

Eli koska Karjalan palautus ei ole ajankohtaista niin keskustelunkaan siitä ei tarvitse olla avointa? Melkoisen kieroutunut näkemys. Karjala-kysymys koskettaa kaikkia suomalaisia, ei vain niintä jotka haluavat Karjalan palauttaa.


Melkoisen ontuvaa perustelua myös siihen nähden, miten KareliaForum on itseään mainostanut:


KareliaForum on avoin verkkokeskustelualue, jossa tarkoituksena on keskustella
Neuvostoliitolle Moskovan rauhassa ja Moskovan välirauhassa luovutetuista
Karjalan osista sekä muista rauhansopimuksilla luovutettuihin alueisiin
liittyvistä kysymyksistä.


Keskustelualue ei edusta suoranaisesti minkään karjalaisen yhteisön mielipidettä
Karjala-kysymyksestä, vaan jokainen kirjoittaja vastaa omista mielipiteistään. Keskustelualueen ylläpito toivoo asiallista ja maltillista keskustelua siten, että keskustelu tukisi ajatusta neuvottelujen aloittamiseksi luovutettujen alueiden palauttamisesta.


Käytännössä KareliaForumin ylläpito nyt sitten tekee suunnan muutoksen ja kieltää tämän avoimen keskustelun eväämällä mahdollisuuden nimettömänä esiintymiseen. Nimettömänä esiintyminen tässä keskustelussa on varsin perusteltua, kun ottaa huomioon millaiset tahot Karjalan palautuksen ovat ottaneet omakseen. Äärioikeiston fanaatikoille ei sentään tarvitse antaa osoitetta, minne voivat sen tiiliskivensä käydä ikkunaan heittämässä. Ei sentään internetkeskustelujen takia.


Se on kyllä totta, ettei palautuksen vastustajilla ei ole juurikaan mitään uutta ja oleellista kerrottavaa, mutta se johtuu vain siitä, ettei palautuksen kannattajatkaan ole niitä mielipiteitä pystyneet muuksi muuttamaan omilla perusteluillaan. Palautuksen kannattajia on kyllä kuunneltu, toisin kuin Karjala takaisin -blogisti antaa ymmärtää, mutta palauttajille näyttää olevan sula mahdottomuus ymmärtää sitä, että Karjalan palautusta voi vastustaa muillakin perusteilla kuin "Venäjän suojelemiseksi". On lähes aivan sama miten asiaa perustelee, aina sieltä jonkinlaista "suomettunut-russofiili" -leimaa tarjotaan perustelujesi lähtökohdaksi. Keskustele tällaisten kanssa asiallisesti siinä sitten ;)


Karjalan palautuksen ja sitä ajavien kompastuskivet ovat yhä:


1. Palautuksen hinta

- Minkäänlaista puolueetonta ja asiallista tutkimusta palautuksen kustannuksista ei ole tehty, mutta jokainen maalaisjärjenkin omistava ymmärtää, että yli 350.000 uuden asukkaan koulutuksen, terveydenhuollon, ym. järjestäminen maksaa - paljon. Samalla järjenkäytöllä luulisi myös ymmärtävän kuka se maksaja on. Tässä kysymyksessä palauttajat keskittyvätkin haukkumaan aivan väärää puuta; he väittävät ilman minkäänlaista toteennäyttöä, että palautus ei maksa paljon ja maksaja löytyy kyllä, kun heidän pitäisi keskittyä perustelemaan miksi se hinta kannattaisi maksaa, vaikka se paljon olisikin.


2. Alueen nykyväestö

- Kulttuurien ja elintasonjen yhteentörmäys Karjalassa olisi väistämätön ja rankka, sitä asiaa ei voi kiertää kieltäytymällä keskustelemasta asiasta, niin kuin palauttajat näyttävät mieluummin tekevän.


3. Venäjän haluttomuus keskustella asiasta

- Venäjä ei ole osoittanut minkäänlaista halua keskustella koko asiasta Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen.


4. Suomen haluttomuus keskustella asiasta

- Suomikaan ei halua ottaa asiaa esille Venäjään kanssa. Viimeisimmän, hieman yli vuosi sitten tehdyn asennetutkimuksen perusteella jopa 73% suomalaisista haluaisi jo lopettaa koko palautuskeskustelun.


5. Maailman muuttuminen 60 vuodessa

- Karjalaa ei voi palauttaa tyhjänä venäläisistä. Tällainen Stalinin käyttämä metodi ei ole edes käytettävien keinojen valikoimassa enää 2000-luvulla, mutta silti suurin osa palautuksen perään haaveilevista toivoo aluetta venäläisistä tyhjänä, eikä suostu edes miettimään millainen palautettu Karjala venäläisine asukkaineen olisi. He kuuluvat siihen ryhmään palauttajista, joille Karjalan palautus olisi valtava pettymys, jos se toteutuisi. Sitä Karjalaa jonka Suomi menetti, ei ole enää sellaisenaan olemassa, eikä sellaista voi palauttaa mitä ei ole. Suomi saisi aivan toisenlaisen Karjalan, sellaisen mitä se ei koskaan ole edes menettänyt. Tätä eroa ei Pertti peruspalauttaja yksinkertaisesti kykene näkemään, se romanttinen mielikuva Karjalan laulumaista on hänelle todellisempi kuva.


KareliaForumin takana olevat tahot vaativat nyt kansalaiskeskustelun jatkamista näistä asioista omaa nimeä käyttäen, tai paremminkin he haluavat määrätä mistä keskustellaan ja miten keskustellaan. Nuo mainitsemani kompastuskivet - asioita joita palautuksen vastustajat yrittävät tuoda esille - eivät välttämättä edes kuulu niihin aiheisiin. Sen sijaan Venäjän ja venäläisten syyllistäminen ja syyttäminen kuuluu niihin aiheisiin takuuvarmasti, kuten myös suomalaisten syyttäminen ja syyllistäminen suomettuneiksi nöyristelijöiksi ja vaikenijoiksi. Luulenpa, että kansalaiset vastakin mieluummin vaikenevat kuin keskustelevat näiden tahojen ehdoilla ja syytösten alaisena.


KareliaForum ei koskaan ole tavoittanut asemaa kunnon kansalaiskeskustelun forumina, eikä se sellaista tule koskaan näillä keinoin saamaankaan. Tämän "uudistuksen" jälkeen se tulee toimimaan Karjalaa palauttavan marginaaliryhmän sisäisenä hehkutteluforumina, jonka sisäänpäin lämpiäminen ei lämmitä Karjala-kysymystä sen forumin ulkopuolelle. Uudelle forumille "keskusteluun" osallistuvat tulevat huomaamaan, että ne perustelut, jotka forumille osallistuvat kokevat siellä riittäväksi, eivät todellakaan riitä alkuunkaan keskusteluissa sen ulkopuolella. Sen edestään löytää, minkä taakseen jättää, tai maton alle yrittää lakaista. Tässä tapauksessa sen eriävän mielipiteen, jolta ei voi sulkea korviaan jos haluaa asiaansa eteenpäin.


lauantaina, maaliskuuta 24, 2007

Palauttamisen sietämätön vaikeus

KareliaForumin soutaminen ja huopaaminen jatkuu. Tämä Karjalan palauttajien oma keskustelupalsta alkaa olla jo internetin parhaita saitteja tahattoman komiikan saralla.

KareliaForum kuului alunperin palautusjärjestö ProKarelian verkkosivustoon toimien ProKarelian omana keskustelualueena. Keskustelujen mentyä siellä levottomiksi, teki ProKarelia forumiin näennäisen pesäeron ja se siirtyi muka itsenäiseksi ja erillään toimivaksi keskusteluforumiksi.

Forumin ylläpito on uhkaillut forumin sulkemisella ennenkin ja forum on ollut suljettunakin, mutta mikään ei näytä auttavan. Keskustelu siellä pysyy lähempänä komediaa kuin asiallista kansalaiskeskustelua. Nyt forumin keskustelujen tasoon kyllästynyt ylläpito on ilmoittanut siellä seuraavaa:

Forumia julkaiseva taho ilmoittaa seuraavaa:

Forumin tavoitteeksi asetettiin rakentava keskustelu
Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palautukseen liittyvistä
kysymyksistä. Tavoitteena oli tuottaa asiallista aineistoa siitä, mitä
palautus vaikuttaa.
Mielipiteet puolesta ja vastaan ovat olleet yhtä
hyväksyttäviä. On toivottu, että mielipiteet perustellaan.


Forum ei ole täyttänyt asetettuja tavoitteita. Sen
vuoksi forum nykyisessä muodossa suljetaan 25.03.2007 klo 24:00.


Forum avataan tiistaina 10.04.2007 00:00 siten
muutettuna, että vain oikealla nimellä varustetut puheenvuorot hyväksytään.
Nimimerkkejä ei hyväksytä.
Miten henkilöllisyys varmistetaan,
ilmoitetaan ko. ajankohtana.


Parhaat kiitokset asiallisesti tälle forumille
kirjoittaneille. Toivotamme heidät tervetulleiksi jatkamaan keskustelua
pakkoluovutettujen alueitten palauttamisesta pääsiäisen jälkeen.


KarelianistiAdministratorForumia julkaisevan tahon
valtuuttamana


Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että näin forumin takana olevat tahot (ProKarelia, Jääkärien Perinneliitto, JP 27:n Perinneyhdistys ja Vapaussodan Perinneliitto) saavat suljetuksi keskustelusta Karjalan palautusta vastustavat nimimerkki-kirjoittelijat. Jostain syystä kun oman nimen käyttö ei ole suosittua tällä puolella Karjala-kysymyksen internetkeskustelua. Onko tuo ihme, kun lukee esim. millaisia sivustoja Seppo Lehtokin tehtailee niistä ihmisistä, joiden kanssa hän on joutunut törmäyskurssille.

KareliaForumilla keskusteluun osallistuville muutamalle omalla nimellään esiintyvälle Karjalan palautusta kannattavalle tämä muutos on ymmärrettävästi helpotus. Pääsiäisen jälkeen he saavat vapaasti ja kenenkään häiritsemättä tuoda esille näkemyksiään Karjala-kysymyksestä. On helppoa olla oikeassa, kun vastaanpanijat on häädetty pois häiritsemästä.

Näinhän se keskustelu Karjala-kysymyksestä todellakin etenee ;)

keskiviikkona, maaliskuuta 14, 2007

Professoritason möhläys?

Kareliaklubin helmikuun numerossa professori Arto Palkama menee väittämään tällaista:

"Venäjä on ilman provokaatiota hyökännyt kahdesti Suomen kimppuun sekä 30.11.1939 että 22-25.06.1941 ja sen jälkeen anastanut Suomelta mm. Karjalan, Sallan, Kuusamon ja Petsamon alueet."

Ihanko tosiaan ilman provokaatiota arvoisan professorin mielestä?
30.11.1939 menee siihen kyllä, mutta toisenkin kerran 22.6.1941 alkaen?

Voisiko kuitenkin ihan pikkuisina provokaationa Suomenkin suunnasta pitää sellaista, että

1) Suomi oli presidentin ja hallituksen suulla sopinut Saksan kanssa lähtevänsä mukaan Saksan hyökkäykseen
(joka alkoi juuri silloin 22.6.1941 klo 3 alkaen)
2) Suomi oli luovuttanut Saksan pommittajille lentokentät käyttöön
(käyttivät näitä Neuvostoliittoon suuntautuneilla pommituslennoilla yöllä 21.-22.6-41)
3) Suomi oli luovuttanut Suomen saariston Saksan laivaston tukialueeksi
(mistä käsin se suoritti offensiivisen miinoitusoperaation Itämeren sulkemiseksi punalaivastolta ja sen eristämiseksi Viron tukikohtiin yöllä 21.-22.6.-41)
4) Luovuttanut puoli Suomea, Oulusta ylöspäin, Saksalle hyökkäysalustaksi Kuolaan suuntautuvaa hyökkäystä varten ja alistanut omia joukkojaan näille hyökkäysjoukoille

Tokihan Suomi itsekin jo sotatoimia Neuvostoliittoa vastaan teki 22.6.1941, mm. miinoitti sukellusveneillä Viron rannikkoa ja lähetti kaukopartion tuhoamaan Vienan kanavan sulkuja, mutta ei nyt lasketa näitä niihin provokaatioihin, koska ne pysyivät Neuvostoliitolta salassa.

Löytysiköhän jatkosodan alun tapahtumista mitään muuta provokatiivista, vai onko Suomen toiminta todellakin nähtävä niin sinivalkoisten lasien läpi, ettei toiminnassa todellakaan ollut Neuvostoliitolle minkäänlaista aihetta vastatoimiin?

http://nimierkki.blogspot.com/2007/01/jatkosodan-alku.html

Kaiken huippuna tämä samainen professori vielä on esitelmöinyt tällaista USA:n Kansallisessa Toisen Maailmasodan Sotamuseossa (National World War II Museum) New Orleansissa kutsuttuna puhujana 6. joulukuuta 2006 runsaslukuiselle kuulijakunnalle aiheesta “Operaatio Barbarossa, Suomen ja Venäjän välinen jatkosota ja Karjalan kysymys” (Operation Barbarossa, Finnish-Russian Continuation War and the Karelia Question).

"Käydyn vilkkaan keskustelun tuloksena päätettiin esittää yhteinen vetoomus kaikille viidelle Louisianan osavaltion Kongressi- ja edustajahuone-edustajille, että USA:n ulkoministeriö ryhtyisi tarmokkaisiin toimenpiteisiin tämän kansainvälisen rikoksen oikaisemiseksi ja vahingon kompensoimiseksi."

Vaan entäs sitten kun selviää proffan puhuneen potaskaa, noh, ainakin osaksi? Kaikki keinot näyttävät olevan jo sallittuja tässä "informaatiosodassa Venäjää vastaan". Jopa valehtelu.

Kannattaisikohan anatomian pofessorin kuitenkin pitää esitelmiä anatomiasta ja jättää historian esitelmät ihan oikeille historioitisijoille? Poliittiset esitelmät ovat tietysti asia erikseen.


+++
Vaikka koko Palkaman kirjoitus Kareliaklubissa on omalla tavallaan hauska läpileikkaus Karjalan palauttajien yksioikoisesta ajatusmaailmasta niin Palkaman perustelujen varsinainen helmi Kareliaklubissa on kaikesta huolimatta kuitenkin tämä:

"Suomessa on myös selitetty, että olisihan se ihan kauheata, jos noin 250 000 Karjalassa asuvaa venäläistä tulisi Suomen elätettäviksi. Tähän on todettava, että ko. kansanaines on geneettisesti ja kulttuuritaustaltaan paljon sopivampaa ainesta Suomelle kuin meille täysin vieraista kulttuureista tuodut. Ko. miehitetyn Karjalan nykyinen asujaimisto on varsin ikääntynyttä, joten sen nopea poistuma tulisi olemaan melko suuri. Kolmanneksi, voidaan olettaa, että ainakin osa tästä väestöstä haluaa muuttaa Venäjälle jo kielivaikeuksiensa vuoksi. Nämä tekijät yhdessä aikaansaavat sen, että palautetulle alueelle jäävät ihmiset muodostavat lähinnä lyhyehkön ylimenokauden kestävän lievän rasitteen, joka on luonnollisesti hoidettava Geneven sopimusten mukaisesti."

Tuostahan voisi jopa vetää sellaisen johtopäätöksen, että Palkama ryyppää mieluummin venäläisten kuin somalien kanssa (?). Karjalan nykyväestökin on kuitenkin Palkamalle pelkkä ylimenokauden rasite, vaikka se esim. tilastojen valossa saakin tehtailtua enemmän rikoksia kuin koko Suomen viisimiljoonainen väestö.

Muitakin helmiä kirjoituksesta toki löytyy:

"Talousasiantuntijat todistavat, että palautettavien alueiden jälleenrakennus merkitsee
uutta talousveturia Suomelle ja uutta, vahvaa nousua itäiselle Suomelle. Alueen taloudellisella
kohenemisella on erittäin suuri positiivinen vaikutus myös Pietarin ja Petroskoin alueitten kehitysmahdollisuuksiin."


Mitkähän "talousasiantuntijat" ja missä he ovat näin todistaneet? Palkama mainitsee Arto Lahden ja Veikko Saksin, mutta en minä heitä ihan "talousasiantuntijoiksi" nimittäisi. Näytöt sellaisesta puuttuu molemmilta herroilta, vaikka toisen titteli onkin kauppatieteiden maisteri ja toisen yrittäjyyden professori. Vai onko se "näyttö" niissä konkursseissa missä Lahti on ollut mukana?

"Suomalainen, erikoisesti karjalainen äänestäjä, käytä oikeuttasi eduskuntavaaleissa ja vältä äänestämästä suomettuneita edustajia! Suomella on täysi oikeus vaatia Tarton rauhan rajoissa omat alueensa takaisin. Lisäksi Suomella on asiallinen oikeus vaatia korvausta pakolla maksetuista sotakorvauksista ja omaisuuden yli 60 vuoden käytöstä ja tuhoamisesta."

Onhan se tosiaan jo kumma, jos kahdesta miljoonasta Karjalan palautusta kannattavasta suomalaisesta (ProKarelian väite) ei vieläkään löydy edustusta Arkadianmäelle. Vai onko se oikeastaan mikään ihme?

http://kareliaklubi.com/web-15/22.pdf
http://kareliaklubi.com/web-15/23.pdf


maanantaina, maaliskuuta 05, 2007

EIT hylkäsi asianajajan hakemuksen

Muistellaanpa vanhoja; kirjoitin alla olevan Suomi24-Karjalan palautuspalstalle 27.9.2006:

Silvennoiselle tuli kiire
Kirjoittanut: Nimierkki 27.9.2006 klo 14.23

Venäjällä on menossa reformi joka mahdollistaa kiinteistöomaisuuden jakamisen yksityisille Karjalassakin. Silvennoiselle tuli tämän huomattuaan pienoinen kiirus ja hätä, onhan omaisuuden takaisin vaatiminen taas hieman vaikeampaa jos se on Venäjän lakien mukaan jaettu uudestaa yksityisille venäläisille. Kiire näkyi myös käytännön hosumisena. EIT:n sääntöjen mukaan "ennen kuin valittaja voi kääntyä ihmisoikeustuomioistuimen puoleen, hänen on käytettävä kaikki kansalliset oikeussuojakeinot. Ihmisoikeusvalitus on tehtävä puolen vuoden kuluessa viimeisestä kansallisesta päätöksestä. "

Silvennoisen valituksen kanssa tämä hosuminen näkyi siinä, ettei hän ehtinyt haastaa ketään näihin kansallisiin oikeusasteisiin, eli näillä valittajilla ei ole sitä EIT:n kaipaamaa kansallista päätöstä. Miten EIT voisi suositella sellaisen päätöksen muuttamista, kun sitä ei ole edes olemassa? Silvennoinenkin kävi heittämässä "haasteensa" Venäjän suurlähetystöön, eikä edes haastanut Venäjän valtiota oikeuteen sen omassa oikeuslaitoksessa. Saa nyt nähdä mitä EIT sanoo, mutta hieman epäilen kuinka tulee käymään.

-----

Ja kommentti mitä tuosta sain: "Kuules, eiköhän Silvennoinen ole kuitenkin sinua parempi juristi, joka on varmasti ottanut selvääa asioista. "

Niinpä niin :)

Kirjoitin tästä asianajaja Silvennoisen EIT:lle tekemästä kanteesta myös täällä blogissa viime joulukuussa seuraavaa:

"Sikäli outoa, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan EIT ottaa käsittelyynsä vain juttuja joilla on jo kansalliset päätökset. Näitä ei ole haettu, eikä siten saatu Suomesta eikä Venäjältä"

No, outoahan se oli sitten EIT:nkin mielestä.

"- Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi 09.02.2007
venäjänkielisessä päätöksessään, että Karjalan suomalaiset kiinteistönomistajat
eivät ole käyttäneet kaikkia sisäisiä oikeusturvakeinoja loppuun. Meidän olisi
siten tullut ensin käydä läpi kaikki oikeusasteet Venäjällä"
Silvennoinen selittelee hylkäävää päätöstä mm. näin:


"- EIT:n tuomarit eivät ole viitsineet perustella päätöstä
millään tavalla. EIT kiirehti antamaan jutussa päätöksen ennätysajassa, kolmessa
kuukaudessa. Siitäkin voi päätellä paljon. Juttua ei ole lainkaan harkittu, on
haluttu vain nopeasti torpata juttu pois, luultavasti Venäjän pelossa.
Ilmeisesti päätös on annettu venäjäksi sen takia, että se on voitu lähettää
suoraan Moskovaan."
Hohhoijaa. Eihän vika tietenkään voi olla asianajajan omassa ammattitaidossa. Eihän se koskaan ole. Onkohan EIT kysynyt neuvoa Moskovasta myös niiden tuhansien Venäjälle langettamiensa tuomioiden kohdalla? Ei "Venäjän pelko" ole estänyt EIT:ta ennenkään Venäjää tuomitsemasta, kertahan se olisi tietysti ensimmäinenkin ;)

Herra nimittää itseään asianajajaksi, muttei ymmärtänyt edes EIT:n sääntöjä sille milloin tapaus voidaan ottaa tutkittavaksi.

"Yksilövalitukset

Ihmisoikeustuomioistuin ottaa vastaan yksilöiden
valituksia sopimuksen loukkauksista. Ennen kuin valittaja voi kääntyä
ihmisoikeustuomioistuimen puoleen, hänen on käytettävä kaikki kansalliset
oikeussuojakeinot. Ihmisoikeusvalitus on tehtävä puolen vuoden kuluessa
viimeisestä kansallisesta päätöksestä. "


>> http://www.ihmisoikeudet.net/Lakijaturva/lakijaturva_5_13.html


Lisää Silvennoisen kootutuja selityksiä ProKarelian nettisivulla ja Kareliaklubi-lehdessäProKarelian vaalikyselyProKarelia on yrittänyt saada eduskuntavaaliehdokkaita vastaamaan kyselyynsä ja on nyt ilmeisen tuohtunut saamaansa nihkeään palautteeseen:

"Suomalaisille on yritetty vakuuttaa, että suomettumisen ote on hellittänyt ja
avoin keskusteluilmapiiri vallitsee myös poliittisessa elämässä. Asennoituminen
ProKarelian seitsemään vaalikysymykseen osoittaa tällaisen väitteen lähinnä
vaalitarinaksi."

ProKarelia tulkitsee "suomettumiseksi" sen, ettei Karjala-kysymys kiinnosta. ProKarelia tulkitsee suomettumiseksi myös palautuksen vastustuksen, eli suomettumisesta irtautumista on heidän mukaansa vain palautuksen kannatus.

Melkoisen putkinäköistä, ProKarelia ei olta lainkaan huomioon palautuksen vastustuksen syitä. Palautusta vastustavat eivät ilmoita syyksi vastustamiselleen Venäjän pelkoa tai Venäjän mielistelyä, vaan muut syyt jotka ProKarelia haluaa sivuuttaa. Alueen mukana tuleva venäläisväestö ja palautuksen hinta ovat pääsyyt sille miksi palautusta vastustetaan. ProKarelia haluaa vain leimata ja syyllistää vastustajat "taantuneiksi" ja "suomettuneiksi".
ProKarelian eduskuntavaaliehdokkaille esittämät kysymykset osoittavat puhdasta tarkoitushakuisuutta. Ympäripyöreiden ja moniselitteisten kysymysten vastauksista liike voi halutessaan vedellä juuri sellaiset "johtopäätökset" kuin mitä se on jo etukäteen päättänyt niistä vetää.

Kysymykset:

1. Osallistutko tarvittaessa poliittiseen keskusteluun Karjalan palautuskysymyksestä?
2. Pidätkö win-win -pohjaa hyvänä lähtökohtana palautusasialle?
3. Tulisiko ns. sotasyyllisten tuomiot purkaa?
4. Tulisiko Venäjä-Saksa -maakaasuputken vaikutukset tutkia myös Suomen turvallisuuden kannalta?
5. Kannatatko avointa Nato-keskustelua osana turvallisuuspoliittista keskustelua?
6. Kannatatko totalitarististen kommunistihallintojen rikosten selvittämistä? (vrt. EN-resoluutio 25.01.06)
7. Hyväksytkö poliitikkojen vaikenemisen ongelmallisissa kysymyksissä?

Tosiasiassa noihin kysymyksiin ei voi juuri vastata muuten kuin ProKarelian toivomalla tavalla ja se selittänee myös ehdokkaiden osallistumista näin läpinäkyvään yritykseen.

"ProKarelian vaaligallupissa ei kysytä, kannatatko Karjalan palautusta vai et.
Tämä kysymys on liian vaikea, koska useimmat päättäjät eivät ole koskaan asiaan
syvällisesti perehtyneet. Tämä tulee korkeinta tasoa myöten esille
vastentahtoisesti annetuissa lyhyissä lausunnoissa. "


Todellisuudessa kysymys on ProKarelialle liian vaikea esitettäväksi, koska he ymmärrettävistä syistä pelkäävät vastausta. Karjalan palautusta ajava järjestö ei ole itse järjestänyt ainoatakaan mielipidekyselyä aiheestaan. Miksi ei? Tai sitten on, muttei ole uskaltanut julkaista itselleen epämieluisia tuloksia.

"Tähän mennessä vaaligallupiin on vastannut noin 300 ehdokasta, mikä edustaa noin
15 % vastaajista. Neljä vuotta sitten 500 ehdokasta eli noin 25 % vastasi
silloisiin kysymyksiin. Ottaen huomioon kysymysten neutraalisuuden,
vastaajamäärän putoaminen merkitsee yksiselitteisesti poliittisen vaikenemisen
lisääntymistä. "


ProKarelia selittää vaikenemisella sen, että vastausten väheneminen osoittaa vain kiinnostuksen vähenemisestä ProKarelian kyselyjä kohtaan ja kiinnostuksen vähenemisestä koko Karjala-kysymystä kohtaan. Vastauksista näkee hyvin myös poliittisen jakauman, missä suunnassa kysymys kiinnostaa.


Suurin osa ProKarelian kyselyyn osallistuneet ehdokkaat tulevat Perussuomalaisista (20%). Toiseksi eniten ProKarelian kysely on kiinnostanut Eduskunnan ulkopuolisista pienpuolueista tulevia ehdokkaita (19.2%). Huomattavaa on demarien loistaminen poissaolollaan kyselystä. Eduskunnan toiseksi suurimman puolueen ehdokkaista vain yksi on vaivautunut osallistumaan kyselyyn. Tämä lienee pääsyynä ProKarelian tuohtumiseen - demarithan siellä suurimpana suomettumisen mörkänä nähdään ;)

"Ei ehkä kannattaisi unohtaa sitäkään, että noin miljoonalla suomalaisella on
karjalaiset juuret, 36 % suomalaisista kannattaa Karjalan palautusta ja noin 70
% on valmis avoimeen keskusteluun asiasta. Luvut ovat suurempia kuin yhdenkään
puolueen saama kannatus."

Tämä on hyvä pointti, mutta ProKarelian piirissä sitä ei ehkä ole ymmärretty miettiä tarkemmin. Mistä voisi johtua, ettei karjalaiset juuret omaava väestönosa ole kiinnostunut Karjalan palautuksesta? Eihän asian etenemistä tai paremminkin sen etenemisen puutetta voi muuten selittää.

Mitä palautuksen kannatusprosentteihin tulee niin viimeisimmät gallupit on tehty vuonna 2005 ja silloin palautusta kannatti kolmen eri kyselyn perusteella 26-36% vastanneista ja sitä vastusti 51-62% vastaajista. Viimeisin mielipidemittaus tuli presidentinvaaleissa 2006 kun ProKarelian tukema Karjala-teemalla kampanjoinut Arto Lahti sai 0,4 prosenttia äänistä.

Todellinen viimeisin mielipidemittaus, jonka ProKarelia haluaa mieluusti unohtaa, on Elinkeinoelämän Valtuuskunnan asennetutkimus maaliskuulta 2006. Sen mukaan 73% vastaajista oli sitä mieltä, että koko Karjala-keskustelu pitäisi lopettaa. Tällaisista tutkimustuloksiahan ProKarelia ei halua muistuttaa.

"Poliittinen avoimuus ja poliittisen vastuun kantaminen ei voi toteutua, koska
äänestäjät ovat pääasiassa välinpitämättömiä siitä, mitä vastuulliset päättäjät
tärkeissä asioissa lopulta tekevät. Tärkeämpää on se, että kansalle on viihdettä
ja mahdollisimman tyhjänpäiväisiä asioita käsitellään eri medioissa lukija- ja
katsojalukujen nostamiseksi. Tähän meitä on ahkerasti opetettu."


ProKarelialle ominaisesta kansalaisten syyllistämisestä huolimatta, ehkäpä äänestäjät kuitenkin tosiasiassa ovat välinpitämättömiä ProKarelian ajaman asian suhteen. Ehkäpä äänestäjät katsovat eduskuntavaaleissa olevan tärkeämpiäkin kysymyksiä käsiteltävänä. ProKarelialle oma asia ei tietysti ole tyhjänpäiväinen, mutta mitä EVAn asennetutkimus kertoi ProKarelialle, kun sen vastausten mukaan 73% suomalaisista haluaisi lopettaa jo koko Karjalakeskustelun?


ProKarelian on syytäkin olla huolissaan, mutta itsestään ja siitä mitä tarjoaa. Mielipideilmaston kehitys kertoo, ettei Karjalan palautuksen myyminen suomalaisille lyö leiville.

ProKarelian kyselyyn vastaneet 5.3.07