maanantaina, maaliskuuta 05, 2007

ProKarelian vaalikyselyProKarelia on yrittänyt saada eduskuntavaaliehdokkaita vastaamaan kyselyynsä ja on nyt ilmeisen tuohtunut saamaansa nihkeään palautteeseen:

"Suomalaisille on yritetty vakuuttaa, että suomettumisen ote on hellittänyt ja
avoin keskusteluilmapiiri vallitsee myös poliittisessa elämässä. Asennoituminen
ProKarelian seitsemään vaalikysymykseen osoittaa tällaisen väitteen lähinnä
vaalitarinaksi."

ProKarelia tulkitsee "suomettumiseksi" sen, ettei Karjala-kysymys kiinnosta. ProKarelia tulkitsee suomettumiseksi myös palautuksen vastustuksen, eli suomettumisesta irtautumista on heidän mukaansa vain palautuksen kannatus.

Melkoisen putkinäköistä, ProKarelia ei olta lainkaan huomioon palautuksen vastustuksen syitä. Palautusta vastustavat eivät ilmoita syyksi vastustamiselleen Venäjän pelkoa tai Venäjän mielistelyä, vaan muut syyt jotka ProKarelia haluaa sivuuttaa. Alueen mukana tuleva venäläisväestö ja palautuksen hinta ovat pääsyyt sille miksi palautusta vastustetaan. ProKarelia haluaa vain leimata ja syyllistää vastustajat "taantuneiksi" ja "suomettuneiksi".
ProKarelian eduskuntavaaliehdokkaille esittämät kysymykset osoittavat puhdasta tarkoitushakuisuutta. Ympäripyöreiden ja moniselitteisten kysymysten vastauksista liike voi halutessaan vedellä juuri sellaiset "johtopäätökset" kuin mitä se on jo etukäteen päättänyt niistä vetää.

Kysymykset:

1. Osallistutko tarvittaessa poliittiseen keskusteluun Karjalan palautuskysymyksestä?
2. Pidätkö win-win -pohjaa hyvänä lähtökohtana palautusasialle?
3. Tulisiko ns. sotasyyllisten tuomiot purkaa?
4. Tulisiko Venäjä-Saksa -maakaasuputken vaikutukset tutkia myös Suomen turvallisuuden kannalta?
5. Kannatatko avointa Nato-keskustelua osana turvallisuuspoliittista keskustelua?
6. Kannatatko totalitarististen kommunistihallintojen rikosten selvittämistä? (vrt. EN-resoluutio 25.01.06)
7. Hyväksytkö poliitikkojen vaikenemisen ongelmallisissa kysymyksissä?

Tosiasiassa noihin kysymyksiin ei voi juuri vastata muuten kuin ProKarelian toivomalla tavalla ja se selittänee myös ehdokkaiden osallistumista näin läpinäkyvään yritykseen.

"ProKarelian vaaligallupissa ei kysytä, kannatatko Karjalan palautusta vai et.
Tämä kysymys on liian vaikea, koska useimmat päättäjät eivät ole koskaan asiaan
syvällisesti perehtyneet. Tämä tulee korkeinta tasoa myöten esille
vastentahtoisesti annetuissa lyhyissä lausunnoissa. "


Todellisuudessa kysymys on ProKarelialle liian vaikea esitettäväksi, koska he ymmärrettävistä syistä pelkäävät vastausta. Karjalan palautusta ajava järjestö ei ole itse järjestänyt ainoatakaan mielipidekyselyä aiheestaan. Miksi ei? Tai sitten on, muttei ole uskaltanut julkaista itselleen epämieluisia tuloksia.

"Tähän mennessä vaaligallupiin on vastannut noin 300 ehdokasta, mikä edustaa noin
15 % vastaajista. Neljä vuotta sitten 500 ehdokasta eli noin 25 % vastasi
silloisiin kysymyksiin. Ottaen huomioon kysymysten neutraalisuuden,
vastaajamäärän putoaminen merkitsee yksiselitteisesti poliittisen vaikenemisen
lisääntymistä. "


ProKarelia selittää vaikenemisella sen, että vastausten väheneminen osoittaa vain kiinnostuksen vähenemisestä ProKarelian kyselyjä kohtaan ja kiinnostuksen vähenemisestä koko Karjala-kysymystä kohtaan. Vastauksista näkee hyvin myös poliittisen jakauman, missä suunnassa kysymys kiinnostaa.


Suurin osa ProKarelian kyselyyn osallistuneet ehdokkaat tulevat Perussuomalaisista (20%). Toiseksi eniten ProKarelian kysely on kiinnostanut Eduskunnan ulkopuolisista pienpuolueista tulevia ehdokkaita (19.2%). Huomattavaa on demarien loistaminen poissaolollaan kyselystä. Eduskunnan toiseksi suurimman puolueen ehdokkaista vain yksi on vaivautunut osallistumaan kyselyyn. Tämä lienee pääsyynä ProKarelian tuohtumiseen - demarithan siellä suurimpana suomettumisen mörkänä nähdään ;)

"Ei ehkä kannattaisi unohtaa sitäkään, että noin miljoonalla suomalaisella on
karjalaiset juuret, 36 % suomalaisista kannattaa Karjalan palautusta ja noin 70
% on valmis avoimeen keskusteluun asiasta. Luvut ovat suurempia kuin yhdenkään
puolueen saama kannatus."

Tämä on hyvä pointti, mutta ProKarelian piirissä sitä ei ehkä ole ymmärretty miettiä tarkemmin. Mistä voisi johtua, ettei karjalaiset juuret omaava väestönosa ole kiinnostunut Karjalan palautuksesta? Eihän asian etenemistä tai paremminkin sen etenemisen puutetta voi muuten selittää.

Mitä palautuksen kannatusprosentteihin tulee niin viimeisimmät gallupit on tehty vuonna 2005 ja silloin palautusta kannatti kolmen eri kyselyn perusteella 26-36% vastanneista ja sitä vastusti 51-62% vastaajista. Viimeisin mielipidemittaus tuli presidentinvaaleissa 2006 kun ProKarelian tukema Karjala-teemalla kampanjoinut Arto Lahti sai 0,4 prosenttia äänistä.

Todellinen viimeisin mielipidemittaus, jonka ProKarelia haluaa mieluusti unohtaa, on Elinkeinoelämän Valtuuskunnan asennetutkimus maaliskuulta 2006. Sen mukaan 73% vastaajista oli sitä mieltä, että koko Karjala-keskustelu pitäisi lopettaa. Tällaisista tutkimustuloksiahan ProKarelia ei halua muistuttaa.

"Poliittinen avoimuus ja poliittisen vastuun kantaminen ei voi toteutua, koska
äänestäjät ovat pääasiassa välinpitämättömiä siitä, mitä vastuulliset päättäjät
tärkeissä asioissa lopulta tekevät. Tärkeämpää on se, että kansalle on viihdettä
ja mahdollisimman tyhjänpäiväisiä asioita käsitellään eri medioissa lukija- ja
katsojalukujen nostamiseksi. Tähän meitä on ahkerasti opetettu."


ProKarelialle ominaisesta kansalaisten syyllistämisestä huolimatta, ehkäpä äänestäjät kuitenkin tosiasiassa ovat välinpitämättömiä ProKarelian ajaman asian suhteen. Ehkäpä äänestäjät katsovat eduskuntavaaleissa olevan tärkeämpiäkin kysymyksiä käsiteltävänä. ProKarelialle oma asia ei tietysti ole tyhjänpäiväinen, mutta mitä EVAn asennetutkimus kertoi ProKarelialle, kun sen vastausten mukaan 73% suomalaisista haluaisi lopettaa jo koko Karjalakeskustelun?


ProKarelian on syytäkin olla huolissaan, mutta itsestään ja siitä mitä tarjoaa. Mielipideilmaston kehitys kertoo, ettei Karjalan palautuksen myyminen suomalaisille lyö leiville.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Eipä näytä Karjalan palautelu kiinnostavan enää juuri muita kuin "änkyräpuolueita" joilla ei käytännössä kannatuksen puutuessa ole mitään sanomista siihen miten Suomi asiansa hoitaa.