tiistaina, syyskuuta 04, 2007

Julki vai eikö julki, siinäpä pulma...


Mediamyllytys alkaa pikkuhiljaa tehdä tehtävänsä. Kun tarpeeksi vihjaillaan ja syytetään ilman minkäänlaista todistetta niin paine Tiitisen listan julkaisuun näyttää kasvaneen. Saapa nähdä taipuuko Supo, vaarantuuko tiedusteluyhteistyö muiden valtioiden kanssa, unohdetaanko listalla olevien oikeusturva, vai onnistuuko listan julkaiseminen niin, ettei edellä mainitut kärsi.


Mikä se Tiitisen lista on? Suomen Suojelupoliisin Länsi-Saksasta keväällä 1990 saama lista entisen Itä-Saksan tiedustelupalvelun Stasin 18–20 suomalaisen yhteyshenkilön koodinimistä. Nimitys aiheutuu siitä että Supon tuolloinen johtaja Seppo Tiitinen arkistoi listan tasavallan presidentti Mauno Koiviston suostumuksella. Lista ei kerro oliko siinä esiintyvä henkilö vakooja vai ei, se kertoo vain, että ko. henkilöllä oli Stasin järjestelmässä henkilökortti.
Henkilökortit eivät sellaisenaan kerro, oliko asianomainen Stasin kontakti vai tullut vain muutoin merkityksi kortistoon.


Lista tuli esille taas Rusin oikeudenkäynnin yhteydessä kun Rusi teki oman listansa, antaen ymmärtää, että hänen listaamansa henkilöt esiintyvät myös tällä Tiitisen listalla. Taustalla on myös Suojelupoliisin organisaatiota kohtaan käytävä poliittinen peli. Suojelupoiliisi koetaan politisoituneeksi ja siihen vaaditaan täysremonttia. Tiitisen lista on vain yksi kortti tässä pelissä.


Otetaanpa pieni lehdistökatsaus, kuka on mitäkin mieltä asiasta viime päivinä ollut:


Presidentti Mauno Koivisto: julkistaminen on viisaampaa kuin salassapidon jatkaminen.

"Listan julkistamatta jättäminen aiheuttaisi nykytilanteessa suuremman vahingon kuin sen julkistaminen", presidentti Koivisto arvioi. "Sitä en pysty arvioimaan, aiheutuisiko siitä jotain kipua ja kärsimystä joillekin ihmisille, mutta nykytilanteessa julkista keskustelua ja muuta ajatellen on viisaampi, että lista nyt julkistettaisiin."

Koivisto kannattaa kassakaapin avaamista, vaikka hän epäilee, ettei silläkään saada epäilyjä herrojen suojelemisesta loppumaan.

"Se on aivan turha yritys. Voi sanoa, että jos kovin ponnekkaasti torjuu jotakin, silloin on yhtä ponnekkaasti jo rakentamassa jotakin toista kuvitelmaa." (Helsingin sanomat 2.9.2007)


Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, entinen Supon päällikkö: voitaisiin julkistaa. Listan julkistamisesta syntyisi Tiitisen mielestä vähemmän vahinkoa kuin sen salaamisesta. Jos nimien julkaiseminen tuo keskustelun lähemmäs reaalimaailmaa, sille on olemassa perusteita, Tiitinen arvioi STT:lle. Tiitisen mukaan julkaisu toisi kuitenkin Stasi-keskusteluun uusia nimiä. - Siinä on vastapunnuksena yksilönsuojan näkökulma. Tälläkin asialla on vähintään kaksi puolta.
- Ei suojelupoliisi voi toimia julkisuuden kautta. Yleinen uteliaisuus ei voi mennä valtion turvallisuustarpeiden edelle.

Tiitinen kertoo, ettei listalla hänen "hataran muistikuvansa" mukaan ollut kovin merkittäviä nimiä.
- Ei ainakaan sen ajan arvion mukaan suuria poliittisia nimiä, kyseessä olivat muiden alojen ihmiset. (Iltalehti 2.9.2007)


Ulkoasianministeri Ilkka Kanerva: Julkistamista puoltaa se, että "höhä" loppuisi. Ulkoministeri painotti kuitenkin sitä, että kansainvälisiä sopimuksia ei saa rikkoa eikä ihmisten oikeusturvaa loukata.
- Näiden asioiden välillä harkintaa tehdään. (Iltalehti 4.9.2007)


Pääministeri Matti Vanhanen: Vaikka tavoitteena tulee olla lähihistorian tutkimisen helpottaminen, samalla on otettava huomioon poliisiin mahdollisuus luotettavaan yhteistyöhön muiden valtioiden kanssa. Myös yksiköiden oikeusturva on taattava, jotta Stasi-yhteyksistä epäillyn Alpo Rusin kaltaisten julkisuusprosessien syntymiseltä voidaan välttyä.
- Jos näitä kolmea periaatetta kyetään yhteensovittamaan tavalla, ettei vaaranneta mitään niistä, niin minusta olisi hyvä edetä.
Vanhanen sanoi, että sen pystyy parhaiten tekemään poliisi itse. (Iltalehti 2.9.2007)

Sisäministeri Anne Holmlund: "Ei ole kauan siitä, kun korkein hallinto-oikeus päätti, että suojelupoliisilla on perusteet sen salaamiseen. Tämä on yksilön suojan kannalta iso juttu. Voisiko se aiheuttaa mahdollisesti vahingonkorvausoikeudenkäyntejä?"

Holmlundin käsityksen mukaan Tiitisen lista ei ole "kovin relevantti" osa supon Stasiin liittyvää aineistoa. Hän ei ole kuitenkaan itse nähnyt listaa.

"Tuntuu siltä, että Stasi ja supo kulkevat käsi kädessä. Suojelupoliisin tärkein tehtävä ei kuitenkaan ole Stasi-arkistojen säilyttely, vaan sillä on muita tärkeämpiä tehtäviä." (Helsingin sanomat 3.9.2007)


Supon päällikön viransijainen Petri Knape: listaa ei tulisi julkistaa. Syinä ovat yksityisyyden suoja, suojelupoliisin asiakirjojen salassapito ja kansainvälisten suhteiden mahdollinen vaarantuminen. (Helsingin sanomat 3.9.2007)


Poliisiylijohtaja Markku Salminen: supo teki aikanaan lainmukaisen päätöksen listan salaamisesta, eikä asiassa ole tapahtunut uutta käännettä:
"Ei se ole minkään presidentin tai hallituksen asia, koska asiakirja on supon asiakirja. Supo vastaa sen säilyttämisestä, hallussapidosta ja tietojen antamisesta." (Helsingin sanomat 3.9.2007)


Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: kertoo olevansa vakuuttunut siitä, että Supo on arvioinut listalla olevien ihmisten mahdolliset rikosepäilyt, mutta se ei ole aloittanut esitutkintaa, koska näyttöä ei ole löytynyt.

Jonkka sanoo STT:lle, että laki on yksiselitteinen: listan julkistamisesta päättää suojelupoliisi. Hän kuitenkin kysyy, onko viisasta pitää salassa nimilistaa, joka herättää niin paljon arvailuja julkisuudessa.

"Jos olen oikein ymmärtänyt, niin lista voi herättää enemmän spekulaatioita nyt, kun se on salassa kuin julkistettuna." (Helsingin sanomat 3.9.2007)

Ei kommentteja: