keskiviikkona, elokuuta 01, 2007

Noidat roviolle! No, demarit ainakin...?

Jukka Kemppinen blogissaan:

" En siis näe aihetta Stasin Rosenholz-aineiston julkistamiseen ja pidän luonnollisena, että pääministeri Vanhanen jarruttelee ministereitä vastaamasta kaikkeen, mitä lehdistö keksii kysyä.
Perusteluja?


- On.

Minusta on sekä viisaampaa että oikein noudattaa voimassa olevia lakeja kuin tiedotusvälineiden vaatimuksia. Minusta on paikallaan kuunnella kansan oikeutettua raivoa kuin kiirehtiä keräämään pisteitä. "

Supon salaama Rosenholz-aineisto lienee tällä hetkellä kaikkein arvokkainta propagandamateriaalia ja ase oppositiossa häiriköivä, mutta yhä tärkeitä virkoja hallinnoivia demareita vastaan mitä voi toivoa. On helppo antaa mielikuva, että likimain kaikki SDP:n politiikot ovat olleet Stasin palkkalistoilla.

Suojelupoliisin salaama aineisto ei ole luettelo suomalaisista maanpettureista ja vakoojista, vaikka sellaisen kuvan siitä näyttää suurin osa julkistamista ärhäkkäästi vaativista kansalaiskeskusteluun osallistuvista saaneen. Stasin ulkomaanvakoiluun HVA:n listoille saattoi päästä siitäkin hyvästä, jos DDR:n virkamiehet pitivät tapaamiaan henkilöitä mielenkiintoisena. Tällaisen nimilistan vastuuton julkistaminen mediassa tekisi maanpetturin ja vakoojan listalle joutuneista syyttömistäkin ja sitä vahinkoa ja maineen menetystä on vaikea korjata jälkeenpäin. Luulisi tämän tietävän Alpo Rusi itsekkin, joka sitä aineistoa on julkiseksi vaatimassa.

Mitä ne "listat" sitten oikeasti ovat?

Se koostuu erillisistä kortistoista: F16-kortit ovat henkilötietokortteja, joihin on tallennettu epävirallisten työntekijöiden nimiä, mutta myös epävirallisten työntekijöiden sukulaisten, tuttavien tai muuten vain kiinnostavien henkilöiden nimiä. F-22 kortit ovat eräänlaisia operaatiokortteja, jotka sisältävät epävirallisten työntekijöiden toimista tietoja. Merkintöjä on niissä yhteensä noin 58 000. Kolmas osio koostuu tilastokaavakkeista, joihin on tallennettu tietoja henkilöistä, jotka sota- tai kriisitilanteissa olisivat erityisen tärkeitä Stasin ulkomaantiedustelulle. Jotta henkilö voidaan osoittaa Stasin apuriksi, tarvitaan vähintään F-16 ja F-22 kortit. Stasi laati noin 290 000 F-16 korttia, jotka on tallennettu 381 CD-rom-levykkeelle. F-16-kortistokortit on tehty eri puolilla maailmaa. Näistä vain 4715 olivat "aitoja lähteitä", joille Stasi teki F-22 operaatiokortit. Kortteihin merkittiin henkilön peitenimi, rekisterinumero ja suhde Stasin ulkomaanvakoiluun HVA:aan sekä tiedot työkansioista.

Nämä eri listat läpi käymällä ja tietoja yhdistelemällä niistä voi poimia joukosta myös oikeat vakoojat. Kaikki F16-korteissa olevat eivät siis todellakaan sellaisia ole. Yhdistämällä tiedot Supon hallussa olevaan Stasin Sira-rekisteriin (System zur Inrormationsrecherche der HVA) vakoojien nimet ja teot pystytään selvittämään. Supolla on kaikki tarvittavat tiedot käytettävissä peitenimellä toimineiden henkilöiden nimien ja tekojen paljastamiseen, eikä ole mitään syytä edes epäillä, etteikö Supossa tätä työtä olisi tehtykin. Yksi syy aineiston salaamiseen voi olla sekin, että se työ on yhä kesken.

Niin kuin Kemppinenkin blogissaan kirjoittaa, kysymys on rikosepäilystä ja rikosepäilyä koskevat tiedot ovat salaisia. YK:n ihmisoikeusjulistuksessa lukee näin:

11. artikla
(1) Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet.
(2) Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia niiden tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.

12. artikla
Älköön mielivaltaisesta puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.


Jos nimilistat lätkäistään sellaisenaan median riepoteltaviksi niin listalla olevat saavat julkisen tuomionsa heti, oli heidän tekonsa todellisuudessa mitä tahansa. Suomella ei ole enää varaa kutsua itseään oikeusvaltioksi, jos se antaa oikeuden jakamisen pois siltä kenelle se kuuluu eli oikeusviranomaisille, ei sitä nyt itselleen vaativalle medialle ja Kekkosen ajasta revanssia hakeville katkerille poliitikoille.


Ei kommentteja: